Tsukipro unveil new visuals for SolidS, QUELL, Growth and SOARA in 2021

New year, new visuals for SQ – SolidS and QUELL – and ALIVE‘s – SOARA and Growth – members.

Tsukipro unveiled today the new visuals for SolidS, QUELL, Growth and SOARA in 2021.

Couple of visual changes on top of the franchise’s continuous growth – age wise – of their members.

Here’s the new key visuals for each group.

SolidS

Shiki (CV: Takuya Eguchi)
Tsubasa (CV: Soma Saito)
Rikka (CV: Natsuki Hanae)
Dai (CV: Yuichiro Umehara)

QUELL

Shu (CV: Shunsuke Takeuchi)
Eichi (CV: Koutaro Nishiyama)
Issei (CV: Shugo Nakamura)
Ichiru (CV: Sho Nogami)

Growth

Koki (CV: Shunichi Toki)
Kensuke (CV: Yoshitaka Yamaya)
Ryota (CV: Daiki Yamashita)
Mamoru (CV: Junta Terashima)

SOARA

Sora (CV: Toshiyuki Toyonaga)
Morihito (CV: Yuki Ono)
Soshi (CV: Makoto Furukawa)
Ren (CV: Taishi Murata)
Nozomu (CV: Chiharu Sawashiro)

On another note: SQ and ALIVE’s units are currently tackling the Neo X Lied series. SolidS and QUELL kicked it off in 2020 with 2 releases. Vol.1 (Shiki & Issei) and Vol.2 (Tsubasa & Ichiru).


SOURCE: ALIVE official twitter account / SQ official twitter account

Comment