Home 2017 The most handsome seiyuu according to Japanese fans in 2017

The most handsome seiyuu according to Japanese fans in 2017

7

goo ranking hosted their yearly “Too Ikemen Seiyuu Ranking” poll and the results are pretty interesting.

This time, over 3000 Japanese fans participated in the poll, ranking seiyuu with only one criteria in mind: who, in their eyes, is the most handsome seiyuu.

From well known veterans to new names in the industry, the picks were a bit spread out.

Below you will find who are the 49 most handsome male seiyuu according to the Japanese fans in 2017.

#1 Miyano Mamoru

#2 Hiroshi Kamiya

#3 Yuki Kaji

Kaji in 2017

#4 Yuichiro Umehara

#5 Daisuke Ono

#6 KENN

#7 Yuichi Nakamura

#8 Tomokazu Sugita

#9 Takahiro Sakurai

#10 Kenjiro Tsuda

#11 Tatsuhisa Suzuki

#12 Jun Fukuyama

#13 Shouta Aoi

Shouta Aoi

#14 Tetsuya Kakihara

#15 Junichi Suwabe

#16 Nobunaga Shimazaki

#17 Hiro Shimono

#18 Ishida Akira

#19 Miyu Irino

#20 Yoshimasa Hosoya

#21 Daisuke Namikawa

#22 Kenichi Suzumura

Kenichi Suzumura

#23 Yoshitsugu Matsuoka

#24 Takuya Eguchi

#25 Yusa Koji

#26 Soma Saito

#27 Kensho Ono

#28 Toshiki Masuda

#29 Kaito Ishikawa

#30 Shunsuke Takeuchi

#31 Nobuhiko Okamoto

#32 Shintaro Asanuma

#33 Hiroyuki Yoshino

#34 Wataru Hatano

#35 Kouki Uchiyama

#36 Kengo Kawanishi

#37 Natsuki Hanae

#38 Takuma Terashima

#39 Hisayoshi Suganuma

#40 Yuma Uchida

#41 Chiharu Sawashiro

#42 Kento Ito

#43 Tasuku Hatanaka

#44 Yoshitaka Yamaya

#45 Ryohei Kimura

#46 Taku Yashiro

#47 Hidenori Takahashi

#48 Junya Enoki

#49 Subaru Kimura

Did your favorites make it to the top? Tell us in the comments!

SOURCE for full ranking and vote count: goo ranking (the website is in Japanese)

7 COMMENTS

  1. Hi, I want to say that #3Kaji’s name has been spell wrong.
    Yuji Kaji➡️ Yuki Kaji
    BTW Thank you for sharing!

CommentCancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Exit mobile version