Tag: Yoshino Hiroyuki Live Tour 2018

Hiroyuki Yoshino releases short promotional video for Jonetsu Anthology tour DVD

Details on Hiroyuki Yoshino new live DVD are out. Yoshino Hiroyuki Live Tour 2018 "Jonetsu Anthology" is scheduled to...

Hiroyuki Yoshino’s Jonetsu Anthology tour to be released on DVD

Hiroyuki Yoshino is going to release a new live DVD. Yoshino Hiroyuki Live Tour 2018 "Jonetsu Anthology" was held in...

Hiroyuki Yoshino announces two new singles + summer live tour

Hiroyuki Yoshino has announced the release of two singles and has a summer tour already scheduled. Both the 4th...
Support THTFHQspot_img