Tag: ALIVE SOARA Kachofugetsu Kaze Hen

SOARA “Soyokaze no uta” – Details unveiled

SOARA still has to release their take on the "Kaze" theme for the "ALIVE SOARA Kachofugetsu Hen" four part...

SOARA has a new single in the works

SOARA has a new single in the works to be released this summer. This is part of the...
Support THTFHQspot_img