Seiyuu Grandprix unveil details on August 2019 issue

Seiyuu Grandprix unveiled details on its new issue.

Seiyuu Grandprix August 2019 hits stores on 10/07/2019.

Included in this issue are interviews/features with:

  • Yuma Uchida
  • Shugo Nakamura
  • Kenichi Suzumura
  • Wataru Komada
  • Kenjiro Tsuda x Daisuke Namikawa
  • Toshiyuki Morikawa, Nobuyuki Hiyama, Tomokazu Sugita, Soichiro Hoshi, Tomoaki Maeno, Koji Yusa
  • Daisuke Hirakawa

The serialization corners of Daisuke Ono, Hiro Shimono, Yuma Uchida, Yuichiro Umehara, Koutaro Nishiyama and Tomoaki Maeno are also included.

A preview is out.

Seiyuu Grandprix’s August 2019 is available for purchase at CDJAPAN.

Source: Seigura official website / Seigura official Twitter account

CDJAPANCDJAPAN

Comment