Seiyuu Grandprix give sneak peek of Koutaro Nishiyama and Kouhei Amasaki’s features

Seiyuu Grandprix gave a sneak peek of some of the features on August 2019’s issue.

Seiyuu Grandprix August 2019 was released today (10/07/2019).

Included in this issue are interviews/features with:

  • Yuma Uchida
  • Shugo Nakamura
  • Kenichi Suzumura
  • Wataru Komada
  • Kouhei Amasaki
  • Kenjiro Tsuda x Daisuke Namikawa
  • Toshiyuki Morikawa, Nobuyuki Hiyama, Tomokazu Sugita, Soichiro Hoshi, Tomoaki Maeno, Koji Yusa
  • Daisuke Hirakawa

The serialization corners of Daisuke Ono, Hiro Shimono, Yuma Uchida, Yuichiro Umehara, Koutaro Nishiyama and Tomoaki Maeno are also included.

Previews are out.

Seiyuu Grandprix’s August 2019 is available for purchase at CDJAPAN.

Source: Seigura official website / Seigura official Twitter account

CDJAPANCDJAPAN

Comment