Otomate Party 2018 to be released on Blu-ray and DVD

Otomate Party 2018 is going to be released on Blu-ray and DVD in 2019.

Otomate Party 2018, event that was held at Tokyo International Forum on September 8 and 9, is going to be released on Blu-ray and DVD on 29/03/2019.

The event counted with live skits and games. The seiyuu lineup for this year’s edition included:

 • Kosuke Toriumi,
 • Showtaro Morikubo,
 • Kenichi Suzumura,
 • Koji Yusa,
 • Masakazu Morita,
 • Eiji Miyashita,
 • Hikaru Midorikawa,
 • Yoshitsugu Matsuoka,
 • Kaito Ishikawa,
 • Yuichiro Umehara,
 • Soma Saito,
 • Daisuke Namikawa,
 • Nobuhiko Okamoto,
 • Kazuyuki Okitsu,
 • Yuto Suzuki,
 • Toshiki Masuda,
 • Kengo Kawanishi,
 • Tetsuya Kakihara,
 • Ryohei Kimura,
 • Tomokazu Sugita,
 • Noriaki Sugiyama,
 • Junichi Suwabe,
 • Kenjiro Tsuda,
 • Daisuke Hirakawa,
 • Soichiro Hoshi,
 • Tomoaki Maeno,
 • Junji Majima

The games featured were the following:

This release includes footage from all 3 sessions of the event as well as the well known “interview box” footage from each session.

Otomate Party 2018 is available for pre-order at CDJAPAN.

Otomate Party 2018 / Kaito Ishikawa, Yuichiro Umehara, Nobuhiko Okamoto and more
Kaito Ishikawa, Yuichiro Umehara, Nobuhiko Okamoto and more
Otomate Party 2018 / Kaito Ishikawa, Yuichiro Umehara, Nobuhiko Okamoto and more
Kaito Ishikawa, Yuichiro Umehara, Nobuhiko Okamoto and more

Source: Animate Japan

Comment