Marine Entertainment update lineup for MARINE SUPERNOVA 2020

MARINE SUPERNOVA 2020

Marine Entertainment updated the lineup for MARINE SUPERNOVA‘s 2020 edition.

Marine Entertainment announced that MARINE SUPERNOVA LIVE 2020 is going to take place at Maihama Amphitheater in Chiba on 03/05/2020.

Attending and performing live at this event are:

M4!!!!

RADIO M4!!!! (Daiki Hamano, Taichi Ichikawa, Takuma Nagatsuka and Kouhei Amasaki)

Kashicomi

Kashicomi (Shoya Chiba & Sho Nogami)

SHALL WE BLACK OUT?

SHALL WE BLACK OUT? (Kazuki Ura, Kazuki Furuta, Hitoshi Harinouchi and Akihiro Arai)

Guitar Seiyuu

Guitar Seiyuu (Toshinari Fukamachi, Takuma Nagatsuka and Taichi Ichikawa).

Exclusively attending the show are:

  • Mayonaka Encounter (Toshinari Fukamachi, Tomohito Takatsuka, Kodai Sakai, Sho Karino)
  • Kyo mo Tanoshisona 4 nin ga Login shita Yodesu (Tetsuei Sumiya, Takahide Ishii, Takeru Kikuchi and Takeo Otsuka)

For more details on this event please refer to the official website (link below).

Source: Marine Entertainment

Comment