Marine Entertainment announce lineup for Jinro Battle lies and the truth 2020 MAY

Jinro Battle lies and the truth

Marine Entertainment announced a new live installment of Jinro Battle.

Jinro Battle lies and the truth 2020 MAY is going to be held at Maihama Amphitheater in Chiba on 02/05/2020.

Jinro Battle lies and the truth 2020 MAY

The cast includes:

 • Taichi Ichikawa,
 • Kazuki Ura,
 • Sho Karino,
 • Takeru Kikuchi,
 • Shohei Komatsu,
 • Kodai Sakai,
 • Fumiyoshi Shioya,
 • Yusuke Shirai,
 • Tomohito Takatsuka,
 • Shoya Chiba,
 • Junta Terashima,
 • Shunichi Toki,
 • Yusuke Nagano,
 • Toshinari Fukamachi,
 • Takuya Masumoto

For more details please refer to the official website (link below).

SOURCE: Marine Entertainment official website

Comment