Marine Entertainment cancel Jinro Battle lies and the truth 2020 MAY

Jinro Battle lies and the truth

Marine Entertainment cancelled the newest Jinro Battle event.

Jinro Battle lies and the truth 2020 MAY was going to be held at Maihama Amphitheater in Chiba on 02/05/2020. Unfortunately, due to the current spread of Coronavirus in Japan, the event had to be cancelled.

Jinro Battle lies and the truth 2020 MAY‘s cast included:

 • Taichi Ichikawa,
 • Kazuki Ura,
 • Sho Karino,
 • Takeru Kikuchi,
 • Shohei Komatsu,
 • Kodai Sakai,
 • Fumiyoshi Shioya,
 • Yusuke Shirai,
 • Tomohito Takatsuka,
 • Shoya Chiba,
 • Junta Terashima,
 • Shunichi Toki,
 • Yusuke Nagano,
 • Toshinari Fukamachi,
 • Takuya Masumoto

For more details on this cancellation, please refer to the official website (link below).

SOURCE: Marine Entertainment official website

1 COMMENT

Comment