Jinro Battle lies and the truth 2019 AUGUST to be released on DVD

Jinro Battle – lies and the truth 2019 AUGUST – is getting its release on DVD this spring.

Jinro Battle – lies and the truth 2019 AUGUST – was held at Belle Salle in Shinjuku on 03/08/2019. The event is going to be released on 01/04/2020 on DVD.

The cast included:

 • Taichi Ichikawa,
 • Shouhei Komatsu,
 • Yusuke Shirai,
 • Ryota Suzuki,
 • Tomohito Takatsuka,
 • Sho Nogami,
 • Junta Terashima,
 • Shunichi Toki,
 • Yusuke Nagano,
 • Shugo Nakamura,
 • Sho Nogami,
 • Daiki Hamano,
 • Toshinari Fukamachi,
 • Takuya Masumoto,
 • Yoshitaka Yamaya

A promotional video is out.

 

SOURCE: Marine Entertainment official twitter account / Jinro Battle official website

1 COMMENT

Comment