Ensemble Stars! to hold 4th Anniversary fan meeting in April

Ensemble Stars! celebrates its 4th anniversary with a fan meeting this spring.

Ensemble Stars! 4th Anniversary Fan Thanksgiving is going to be held at Makuhari Messe Event Hall on 07/04/2019. The event is going to have noon and evening sessions.

Confirmed to attend this event are:

 • Shintaro Asanuma
 • Kaito Ishikawa,
 • Masami Ito,
 • Jun Osuka,
 • Yuki Ono,
 • Tetsuya Kakihara,
 • Yuki Kaji,
 • Shinnichiro Kamio
 • Keisuke Kaminaga,
 • Kousaka Tomoya,
 • Wataru Komada,
 • Hiroki Takahashi,
 • Reiou Tsuchida,
 • Yoshiki Nakajima (evening session only)
 • Anju Nitta
 • Kotaro Hashimoto
 • Tomoyasu Hishiba,
 • Shunya Hiruma
 • Yuichi Jose,
 • Hikaru Midorikawa,
 • Ayumu Murase,
 • Showtaro Morikubo,
 • Kazutomi Yamamoto,
 • Yuki Yonai,
 • Takumi Watanabe

Please refer to the official website (link below) for more information on this event.

SOURCE: Ensemble Stars!’s 4th event website

Comment