Karakuri Shinshi

Karakuri Shinshi releases short version of “Toki o Ayanasu”

Technoroid's Karakuri Shinshi released a preview of "Toki o Ayanasu", song featured in the game TECHNOROID UNISON HEART.

Karakuri Shinshi releases short version of “Jazz with Fizz”

Technoroid's Karakuri Shinshi released a preview of the new song "Jazz with Fizz", song featured in the game TECHNOROID UNISON HEART.

Karakuri Shinshi releases short version of “Summer triangle”

Technoroid's Karakuri Shinshi released a preview of "Summer triangle", song featured in the smartphone game TECHNOROID UNISON HEART.